Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Đối tượng sản phẩm của loại hình đầu tư này là các loại đất chưa có sổ, khó làm sổ, tách sổ, chuyển đổi mục đích sử dụng

Đối tượng sản phẩm của loại hình đầu tư  này là các loại đất chưa có sổ, tách sổ, chuyển đổi mục đích sử dụng

Nammap.com kết hợp các môi giới địa phương và hệ thống chuyên gia xác thực, đánh giá các sản phẩm và thực hiện sự vụ cụ thể. 

Nhà đầu tư tham gia đầu tư vốn và hưởng lợi nhuận kì vọng.

Nammap.com cam kết bảo toàn vốn cho NĐT.

Bài Viết Khác