Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Bán đất

Bán
750 Triệu
Bán đất Phú Vinh TC 1350m2 750 triệu
 • Diện Tích 1350m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
750 Triệu
Bán đất Lỗ Sơn TC 1100m2 750 triệu
 • Diện Tích 1100m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
1 Tỷ
Bán đất Phú Cường TC 1800m2 1 tỷ
 • Diện Tích 1800m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
2.59 Tỷ
Bán đất Ngòi Hoa TC 1124m2 2.59 tỷ
 • Diện Tích 1124m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
1.8 Tỷ
Bán đất Phú Cường TC 2067m2 1.8 tỷ
 • Diện Tích 2067m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
3 Tỷ
Bán đất Trung Hòa TC 1061.7m2 3 tỷ
 • Diện Tích 1061.7m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
1.2 Tỷ
Bán đất Phú Cường TC 1803m2 1.2 tỷ
 • Diện Tích 1830m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
750 Triệu
Bán đất Lỗ Sơn TC 1003m2 750 triệu
 • Diện Tích 1003m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
2.3 Tỷ
Bán đất Phú Thành TC 1494m2 2.3 tỷ
 • Diện Tích 1494m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
499 Triệu
Bán đất Kim Bôi TC 1200m2 499 triệu
 • Diện Tích 1200m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ