Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Gói cơ bản

Miễn phí
 • Đăng tin và quản lý kho hàng
 • Trang hồ sơ cá nhân
 • Trang tin riêng về sản phẩm gửi khách hàng.
 • Đăng và Quản lý đơn hàng
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý đầu tư
 • Nhắn tin thành viên
 • Mua chung
 • 5 điểm thành viên
 • Khóa học môi giới

Gói điểm thành viên

 • Thành viên Đăng 1 bđs + 1 điểm thành viên
 • 200 k cho 10 điểm thành viên
 • 500k cho 30 điểm thành viên
Mua ngay