Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Nhà đất bán

Bán
6.5 Tỷ
Bán đất Thái Thịnh TC 5000m2 6.5 tỷ
 • Diện Tích 5000m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 1,300,000 m2
Bán
1.5 Tỷ
Bán đất Phú Vinh TC 2300m2 1.5 tỷ
 • Diện Tích 2300m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 652,174 m2
Bán
8 Tỷ
Bán đất Dũng Phong TC 1223m2 8 tỷ
 • Diện Tích 1223m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 6,541,292 m2
Bán
4.8 Tỷ
Bán đất Cao Phong TC 6750m2 4.8 tỷ
 • Diện Tích 6750m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 711,111 m2
Bán
1.7 Tỷ
Bán đất Bắc Phong TC 2316m2 1.7 tỷ
 • Diện Tích 2316m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 734,024 m2
Bán
5 Tỷ
Bán đất Cao Phong TC 1993m2 5 tỷ
 • Diện Tích 1993m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 2,508,781 m2
Bán
650 Triệu
Bán đất Yên Phú TC 1700m2 650 triệu
 • Diện Tích 1700m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 382,353 m2
Bán
15 Tỷ
Bán đất Bắc Phong TC 3000m2 15 tỷ
 • Diện Tích 3000m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 5,000,000 m2
Bán
14.8 Tỷ
Bán đất Nam Phong TC 3158m2 14.8 tỷ
 • Diện Tích 3158m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 4,686,510 m2
Bán
900 Tỷ
Bán đất Lỗ Sơn TC 1500m2 900 triệu
 • Diện Tích 1500m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 600,000,000 m2