Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Mô tả hoạt động của nammap.com

 I.  NGUYÊN TẮC CHUNG

NAMMAP.COM là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN FAMIO VIỆT NAM, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

NAMMAP.COM được ví như Facebook bất động sản. Bất kì ai yêu thích đều có thể đăng ký mở tài khoản sàn online và được đào tạo miễn phí. Người dùng tham gia giao dịch bất động sản sẽ được trả thưởng theo chính sách hoa hồng được ban hành

NAMMAP.COM là website thương mại điện tử dành cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký mở sàn bất động sản online. Đồng thời, cung cấp thông tin bất động sản, dịch vụ bất động sản trong nước cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu về bất động sản và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản.

Thành viên tham gia NAMMAP.COM là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được NAMMAP.COM chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do NAMMAP.COM cung cấp.

Thành viên tham gia NAMMAP.COM được quyền đăng tin không mất phí. Mỗi tin đăng được duyệt sẽ được cộng điểm tín dụng.

Khách hàng tham gia giao dịch trên NAMMAP.COM là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thanh toán cho các dịch vụ có tính phí và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là “Người dùng” hoặc “Thành viên”).

Dịch vụ được cung ứng trên website NAMMAP.COM phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”).

Mọi hoạt động cung ứng dịch vụ trên website NAMMAP.COM phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người dùng.

Tất cả các thành viên (người dùng) khi tham gia giao dịch trên website NAMMAP.COM phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình theo quy định của pháp luật hiện hành và đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NAMMAP.COM (sau đây gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Website thương mại điện tử: NAMMAP.COM do Công ty Cổ phần FAMIO Việt Nam làm chủ sở hữu, với tên miền là www.nammap.com sau đây gọi tắt là Website TMĐT NAMMAP.COM

1. Định nghĩa chung

Thành viên/Người dùng/Khách hàng: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT NAMMAP.COM, đã truy cập, đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ được cung ứng trên website.

Đối tác: là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử của Website TMĐT NAMMAP.COM để cung cấp dịch vụ bất động sản cho các Thành viên/Người dùng/Khách Hàng.

Dịch vụ: là những dịch vụ được cung ứng trên Website TMĐT NAMMAP.COM bởi các Đối tác của Website TMĐT NAMMAP.COM. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Website TMĐT NAMMAP.COM chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT NAMMAP.COM

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của NAMMAP.COM. Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ trên NAMMAP.COM

3. Quy định về thành viên tham gia NAMMAP.COM:

Bằng việc đăng ký tài khoản trên hệ thống NAMMAP.COM người dùng đồng ý hoàn toàn với các điều khoản và chính sách người dùng của hệ thống.

Thành viên tham gia NAMMAP.COM hay người sử dụng dịch vụ của NAMMAP.COM là người có nhu cầu mua bất động sản (sau đây gọi là “Người mua”), người có nhu cầu bán (sau đây gọi là “Người bán”), và có nhu cầu kinh doanh bất động sản online NAMMAP.COM (sau đây gọi là “Môi giới").

Bên mua có thể là khách mua hoặc là môi giới. Còn bên bán có thể là chính chủ hoặc môi giới.

Người đăng tin được phép đăng tin sau khi kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo quy định của NAMMAP.COM

Người mua, người bán và người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
 • Tuân thủ các chính sách điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của NAMMAP.COM
 • Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng
 • Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho NAMMAP.COM là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn TMĐT NAMMAP.COM phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý

của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của sàn TMĐT NAMMAP.COM.

III.  QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Đăng ký và xác thực tài khoản

1.1. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Người dùng truy cập vào website NAMMAP.COM vào mục “Đăng ký mở sàn”

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, ấn nút “Đăng ký” để đăng ký tài khoản thành viên.

 Các thông tin được yêu cầu:

 • Họ và tên  • Số điện thoại
 • Email • Số CMTND/CCCD
 • Giới tính • Mã người giới thiệu (nếu có)
 • Mật khẩu • Nhập lại mật khẩu
 • Ngày tháng năm sinh • Ngành nghề                     

Lưu ý: Nếu email và số điện thoại chưa từng được dùng để đăng ký trên hệ thống thì việc đăng ký của người dùng xem như thành công. Nếu email hoặc số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống thì sẽ có thông báo và có chức năng “Quên mật khẩu” để người dùng lấy lại mật khẩu truy cập qua email đã đăng ký trước đó.

Mỗi người chỉ được đăng ký một tài khoản duy nhất và phải xác thực thông tin. Quy trình xác thực tài khoản thành viên:

Xác thực bằng số điện thoại: Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đã đăng ký và xác thực số điện thoại để bắt đầu sử dụng dịch vụ: Người dùng nhập số điện thoại di động và hệ thống sẽ tự động tạo ra một mã OTP đến số điện thoại người dùng đã cung cấp. Người dùng sao chép mã OTP nhận được từ hệ thống vào ô xác nhận để kích hoạt số điện thoại. Việc kích hoạt sẽ hoàn tất nếu người dùng thực hiện đầy đủ và chính xác bước trên. Sau khi kích hoạt thành công số điện thoại, người dùng sẽ trở thành thành viên của Website TMĐT NAMMAP.COM và sử dụng các dịch vụ của website.

Thành viên phải đọc kỹ các điều khoản, quy định về sử dụng trên Website TMĐT NAMMAP.COM và xác nhận đồng ý với các điều khoản này trước khi tạo tài khoản.

Sau khi tạo tài khoản, thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với mật khẩu tài khoản và các thông tin liên quan tới tài khoản của mình, đồng thời thành viên phải tuân thủ các quy định của website.

Nếu tài khoản của thành viên có hành động trái với bất kỳ điều khoản, quy định của trên Website TMĐT NAMMAP.COM thì thành viên phải tự chịu trách nhiệm với những vi phạm đó. Website NAMMAP.COM có quyền điều tra, xóa bỏ, dừng tài khoản vi phạm.

Thành viên được yêu cầu bổ sung thêm các thông tin khác của tài khoản khi đăng nhập để phục vụ cho nhu cầu sử dụng dịch vụ của mình.

1.2. Xác thực tài khoản

Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công, để sử dụng các tiện ích cũng như dịch vụ trên trang web, thành viên sử dụng thông tin tài khoản NAMMAP.COM đã cung cấp để đăng nhập và truy cập vào trang web.

Thành viên vào trang tài khoản cá nhân để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân trên tài khoản của mình.

1.3 Đăng ký lớp học

Bước 1: Đăng ký tài khoản mở sàn online

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký

Bước 3: Vào mục thanh toán, sau khi thanh toán thành công thì thành viên sẽ nhận được tin nhắn thông báo link khóa học và zalo group khóa học để tham gia khóa học đào tạo về mở sàn bất động sản online.

2. Quy trình giao dịch

2.1 Đăng tin bất động sản vào “Kho hàng”

Bước 1: Khi thành viên đã đăng nhập thành công vào website NAMMAP.COM, thành viên vào mục “Kho hàng” để đăng tin bất động sản

Bước 2: Chọn vào mục “Thêm mới” để nhập thông tin bất động sản

Bước 3: Thành viên nhập chính xác và đầy đủ thông tin yêu cầu. Các thông tin điền vào vào tuân thủ đúng yêu cầu về hình thức

Chú ý:

 • Trong quá trình đăng tin, thành viên phải thực hiện đầy đủ các thao tác theo hướng dẫn tại NAMMAP.COM
 • Điền đầy đủ thông tin vào các trường có đánh dấu "*"
 • Tiêu đề và nội dung tin phải viết in thường, có dấu, đúng chính tả và viết hoa danh từ riêng. Nghiêm cấm mọi hình thức “viết nhịu”, viết tắt, ký tự đặc biệt không rõ nghĩa hoặc ngôn ngữ khác tối nghĩa. Tin đăng sau 24h sẽ được hệ thống kiểm duyệt và cho hiển thị trên NAMMAP.COM.
 • Trường hợp tin đăng chưa được duyệt, thành viên có thể nhấp vào nút “ cảnh báo” và viết yêu cầu Duyệt tin để thúc đẩy quá trình.

Bước 4: Khi nhập đầy đủ các thông tin thì thành viên nhấn vào nút cập nhật để hoàn thành việc đăng tin.

Chọn cập nhât & Ở lại: Thành viên cập nhật thành công và muốn đọc hoặc chỉnh sửa lại thông tin

Chọn cập nhât & Thoát:  Thành viên cập nhật thành công và thoát ra trang chủ

Chọn cập nhât & Thêm mới: Thành viên cập nhật thành công và thêm mới sản phẩm.                     

Lưu ý: Thành viên chưa xác thực thông tin và thanh toán phí khởi tạo tài khoản sẽ không sử dụng được đầy đủ các chức năng của NAMMAP.COM.

2.2 Khai báo đơn hàng và đề xuất sản phẩm

Thông tin và nhu cầu người mua sẽ được khai báo đầy đủ trong mục đơn hàng. Người tạo đơn hàng sẽ thực hiện việc lựa chọn sản phẩm phù hợp hoặc thúc đẩy tìm kiếm bất động sản phù hợp.

2.3 Xem bất động sản online

NAMMAP.COM là đơn vị tổ chức cuộc gặp và xem bất động sản trực tuyến. Chúng tôi sẽ giới thiệu các bên và đặt ra các câu hỏi sâu hơn để cả người bán và người mua hiểu biết lẫn nhau. Các bên phải cam kết yêu cầu “ bảo mật thông tin”. Trước cuộc gặp, chúng tôi sẽ hướng dẫn hai bên chuẩn bị những tài liệu cần thiết.

Quý khách cũng có thể xem nhiều bất động sản cùng lúc miễn là tuân thủ các điều khoản trong sự kiện này.

Thiết bị yêu cầu cần điện thoại kết nối máy tính và đã cài đặt ứng dụng ZOOM. Trước giờ sự kiện diễn ra, quý khách hàng cần đảm bảo có cuộc gặp với bộ phận kĩ thuật và trợ lý để cuộc gặp diễn ra suôn sẻ.

Bên bán đủ điều kiện bán, chuẩn bị đủ các loại giấy tờ, đóng “quyết tâm phí 1% giao dịch”. Quyết tâm phí sẽ được chuyển thành phí môi giới nếu giao dịch thành công. Hoặc được hoàn trả sau 1 tháng kể từ thời điểm bên bán đăng bán nhà hoặc 3 ngày sau khi yêu cầu hoàn phí nếu đã trải qua 1 tháng.

Bên mua chia sẻ rõ ràng về nhu cầu. Chuyển 1% cọc thiện chí bất động sản định mua (Cọc sẽ được chuyển thành tiền mua nếu thành công. Hoặc được chuyển hoàn lại sau 10 ngày kể từ khi yêu cầu), tổ chức đầy đủ người có liên quan quyết định mua để tham gia xem nhà.

2.4 Xem bất động sản trực tiếp

NAMMAP.COM tổ chức hỗ trợ hai bên gặp nhau tại địa điểm bất động sản và xác thực các thông tin cần thiết và tiến đến giao dịch bất động sản.

2.5 Đặt cọc

Hai bên tiến hành đặt cọc. Thời điểm này “ Quyết tâm phí” của bên bán và “ Đặt cọc thiện chí” của bên mua đã chuyển cho NAMMAP.COM sẽ chuyển thành phí môi giới trả trước của bên mua.

Vào thời điểm hai bên thực hiện hợp đồng mua bán và thanh toán, bên bán sẽ thanh toán nốt số phí môi giới còn lại theo hợp đồng môi giới

2.6 Hợp đồng mua bán

NAMMAP.COM hỗ trợ quý khách hàng thực hiện hợp đồng mua bán thông qua các phòng công chứng đối tác.

3. Xác nhận bán/ Đã bán/ Hủy bán

Bằng việc tạo và khai báo kho hàng trên NAMMAP.COM người bán xác nhận việc bán bất động sản. Các sản phẩm bất động sản sẽ có các trạng thái khác nhau biểu đạt quy trình thực hiện kho hàng.

Trường hợp sản phẩm đã bán hoặc hủy bán, người quản lý tài khoản sẽ chuyển trạng thái kho hàng.

4. Xác nhận mua/ Đã mua/ Hủy mua

Bằng việc tạo và khai báo đơn hàng trên NAMMAP.COM người mua xác nhận việc đặt đơn hàng. Các đơn hàng sẽ có các trạng thái khác nhau biểu đạt quy trình thực hiện đơn hàng.

Trường hợp đơn hàng đã mua hoặc hủy mua, người quản lý tài khoản sẽ chuyển trạng thái đơn hàng.

5. Thanh lý hợp đồng môi giới

5.1 Điều kiện thanh lý hợp đồng

Mọi cá nhân, tổ chức đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

Cá nhân, tổ chức xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

Cá nhân, tổ chức phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Cá nhân, tổ chức phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự

Ngoài ra, căn cứ vào định nghĩa có thể thấy việc thanh lý hợp đồng chỉ được đặt ra khi hợp đồng được thực hiện xong hoặc các bên đã thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng

5.2 Các trường hợp thanh lý hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng đã được hoàn thành;
 • Theo thỏa thuận của các bên;
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Thông qua chấm dứt hợp đồng, các bên sẽ tiến hành xác nhận về mức độ thực hiện những nội dung công việc mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, từ đó sẽ tiến hành xác định các nghĩa vụ của các bên sau khi chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời, các bên cũng phải xác định được các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, và hậu quả pháp lý của mỗi bên trong quan hệ hợp đồng do phải thực hiện thủ tục chấm dứt trước khi hợp đồng hết hiệu lực. Quan hệ hợp đồng đó bị coi như đã được chấm dứt kể từ thời điểm các bên tiến hành ký vào biên bản thanh lý. Tuy nhiên đối với quyền và nghĩa vụ của các bên vẫn  còn có hiệu lực pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành xong hết nghĩa vụ của mình.

5.3 Quy trình thực hiện thanh lý hợp đồng môi giới

Thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng được phân chia làm 02 trường hợp:

Các bên thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp đồng:

Khi chấm dứt hợp đồng dạng này do có sự đồng nhất của các bên và thường áp dụng khi hợp đồng hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp đồng. Do vậy thủ tục thông báo để thanh ký, chấm dứt hợp đồng khá đơn giản và không bị gò ép của quy định về nghĩa vụ báo trước hay đối soát công nợ về nghĩa vụ còn lại.

Đơn phương yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo ý chí của một bên:

Khi một bên trong hợp đồng đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thì căn cứ vào những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mà bên đơn phương cần:

 • Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký thì bên đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng gửi thông báo cho đối tác trong đó lưu ý thời điểm chấm dứt nên để sau khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần căn cứ quy định của Điều 424, 425, 426 Bộ luật dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện quy trình đúng luật.

6.  Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Vì đây là dịch vụ về Bất động sản: sản phẩm nhà đất do chủ nhà hay nhà đầu tư xây bán nên không có chính sách bảo hành/bảo trì sản phẩm

7. Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website TMĐT NAMMAP.COM nếu có vấn đề khiếu nại, cần được giải quyết, khách hàng gửi thư khiếu nại lên Ban quản lý Website để được giải quyết.

Quy trình giải quyết như sau:

Bước 1: Người dùng/khách hàng gọi điện theo hotline hoặc gửi thư khiếu nại đến địa chỉ email địa chỉ công ty để trình bày về vấn đề thắc mắc, vướng mắc cần được giải đáp

Bước 2: Tư vấn viên sau khi nghe người dùng/khách hàng trình bày, căn cứ trên quy chế, nguyên tắc hoạt động của website và quy định pháp luật liên quan sẽ đưa ra trả lời, giải đáp thắc mắc cho người dùng/khách hàng. Nếu tư vấn viên không tự mình giải quyết yêu cầu của người dùng/khách hàng, sẽ trình lên Ban quản lý website vấn đề của người dùng/khách hàng để Ban quản lý đưa ra hướng giải quyết.

Bước 3: Sau khi nhận được thư khiếu nại hoặc tư vấn viên báo cáo vấn đề trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được thư khiếu nại, vấn đề do tư vấn viên báo cáo ban quản lý website phải liên hệ với người dùng/khách hàng trả lời thư khiếu nại, giải quyết khiếu nại cho người dùng/khách hàng theo đúng quy chế hoạt động của website và quy định của pháp luật.

Bước 4: Nếu vấn đề mà khách hàng khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ban quản trị website, thì Ban quản trị website sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

 • Hotline: 0988 854 085
 • Email: yeu@nammap.com
 • Địa chỉ: Số 11 phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

1. Thanh toán phí khởi tạo tài khoản sàn bất động sản online NAMMAP.COM

Người dùng là thành viên đối tác có thể lựa chọn các hình thức thanh toán như sau:

 • Thanh toán chuyển khoản đến tài khoản người hưởng thụ ghi trên trang website
 • Thanh toán trực tuyến qua đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán mà NAMMAP.COM có tích hợp Cổng thanh toán điện tử.   

2. Thanh toán phí hoa hồng môi giới cho đối khi giao dịch thành công

NAMMAP.COM thực hiện thanh toán đối tác khi giao dịch mua bán thành công bất động sản theo % hoa hồng sau đây:

 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

3. Thanh toán giữa khách hàng và NAMMAP.COM

NAMMAP.COM chỉ thu phí môi giới bên người bán bất động sản (gọi là Chủ nhà) với phí môi giới từ 2% – 5% giá trị bất động sản giao dịch.

Khi giao dịch thành công thì khách hàng người bán sẽ thanh toán phí môi giới cho NAMMAP.COM từ 2% – 5% giá trị bất động sản giao dịch.

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4. Quyết tâm phí

Quyết tâm phí là khoản tiền bên bán chuyển cho NAMMAP.COM để cam kết việc bán và xác nhận tuân thủ các quy định.

Quyết tâm phí sẽ được chuyển thành khoản trả phí môi giới trong trường hợp hai bên thống nhất đi đến đặt cọc

Quyết tâm phí được hoàn lại 100% sau 30 ngày kể từ khi Bên bán chuyển khoản.

5. Cọc thiện chí

Cọc thiện chí là khoản tiền Bên mua chuyển cho NAMMAP.COM để thể hiện thiện chí mua bất động sản đã được giới thiệu hoặc thể hiện quyết tâm giao dịch.

Cọc thiện chí được ghi nhận trong đơn hàng của bên Mua.

Cọc thiện chí sẽ chuyển thành khoản tiền trả cho bên bán và chuyển đổi thành phí Môi giới của Bên bán tại thời điểm hai bên ký đặt cọc.

Cọc thiện chí sẽ được hoàn lại 100% sau 15 ngày kể từ khi bên mua yêu cầu.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban quản lý Website TMĐT NAMMAP.COM đã sử dụng các dịch vụ để đảm bảo bảo mật thông tin hồ sơ do thành viên đăng tải và đánh giá độ tin cậy, khả năng, năng lực của thành viên đối tác, đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. Website TMĐT NAMMAP.COM xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 • Quản lý thông tin của Thành viên đối tác: Khi đăng ký tham gia trên Website TMĐT NAMMAP.COM, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Website NAMMAP.COM đưa vào dữ liệu quản lý.
 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu cần giải quyết. Ban quản trị website sẽ kịp thời giải đáp và giải quyết khiếu nại cho khách hàng, đảm bảo mọi giao dịch được tiến hành đúng và an toàn.

Thị trường bất động sản rất phong phú, đa dạng, đồng thời, thông tin về bất động sản được thay đổi và cập nhật liên tục cùng với ý chủ quan của Người đăng tin khi mô tả sản phẩm dịch vụ của họ.

Hy vọng rằng NAMMAP.COM sẽ giúp khách hàng tìm được bất động sản khách hàng mong muốn.

VI. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Liên hệ xác nhận khi khách hàng và đối tác đăng ký sử dụng dịch vụ trên website NAMMAP.COM
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và đối tác khi phát hiện các hành động giả mạo, phá hoại tài khoản và lừa đảo khách hàng
 • Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng và đối tác sẽ trả lời bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của khách hàng và đối tác, khi khách hàng và đối tác thắc mắc.
 • Thanh toán các khoản hoa hồng do đối tác tham gia hoạt động kinh doanh.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Hỗ trợ khách hàng và đối tác
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chăm sóc khách hàng và đối tác
 • Sử dụng thông tin khách hàng và đối tác cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng và đối tác; xác nhận và thực hiện các giao dịch khác có liên quan.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân cơ bản của khách hàng và đối tác đăng ký sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc đóng tài khoản. Đối với cái tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin cá nhân và truy cập của khách hàng và đối tác để phục vụ cho mục đích phòng chống gian lận, điều tra và giải đáp thắc mắc. Những thông tin này sẽ được lữu trữ trong hệ thống tối đa là 12 tháng.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đã thu thập

Người trực tiếp hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng và đối tác

Giám đốc hoặc người trực tiếp quản lý website NAMMAP.COM

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Hotline: 0988 854 085
 • Email: yeu@nammap.com
 • Địa chỉ: Số 11 phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cách thức liên hệ: đến trực tiếp, gửi email hoặc liên hệ qua hotline: 0988 854 085

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên website

Đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin hoặc liên hệ trực tiếp bạn chăm sóc khách hàng và đối tác trực tiếp để hướng dẫn chỉnh sửa thông tin

Cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích đã thông báo và cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định đăng tin

Tin đăng bằng tiếng Việt, có dấu, chữ thường, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng, đúng chính tả, câu văn mạch lạc, rõ ràng, không chèn các ký tự đặc biệt, không dùng dấu gạch dưới ( _ ) để ngắt câu hay đặt ở đầu câu.

Giữa các đoạn văn cách nhau không quá 1 hàng ký tự, không để khoảng trống, từ khóa bên dưới nội dung mô tả của tin đăng.

Tin đăng không chứa các từ ngữ dung tục, nhạy cảm không phù hợp thuần phong mỹ tục, không đăng thông tin hoặc đề cập đến các chính trị gia, người nổi tiếng.

Không đăng tin vi phạm pháp luật hiện hành.

Không đăng tin trùng dưới bất kỳ hình thức tin đăng nào, tin trùng sẽ bị hạ

Khách hàng và đối tác tuyệt đối không sao chép nội dung quảng cáo từ các nhà quảng cáo khác. Trong trường NAMMAP.COM nhận được khiếu nại của khách hàng và xác định được tin đăng của khách hàng và đối tác là tin sao chép nội dung, tin đăng của khách hàng và đối tác có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa lại nội dung mà không cần thông báo trước.  

Website: NAMMAP.COM chỉ cho phép đăng tin về bất động sản, các nội dung khác không được phép đăng

2. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý website đối với sản phẩm, dịch vụ đăng tải trên website (để đảm bảo không có thông tin vi phạm đăng tải trên website):

Tất cả những sản phẩm vi phạm nội quy đăng tin được quy định tại bản Quy định bài viết đều sẽ bị xóa và có thông báo bằng email cho khách hàng và đối tác.

Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website.

Đối với việc kiểm duyệt thông tin Thành viên/ khách hàng/đối tác phản ánh, công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin. NAMMAP.COM sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của khách hàng và đối tác nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin.

Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc NAMMAP.COM chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. NAMMAP.COM giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web.

3. Chế tài xử lý

Tài khoản đăng tin vi phạm quy định về đăng tin 2 lần sẽ bị khóa tài khoản 1 tuần.

Tài khoản đăng tin vi phạm quy định đăng tin bị khóa tài khoản 3 lần theo quy định tại mục 1 sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn

Tài khoản đăng tin vi phạm liên quan đến vi phạm pháp luật như: chống phá nhà nước, bán hàng cấm sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Thành viên bị phản ánh cung cấp thông tin không chính xác về bất động sản đăng bán, cho thuê, sang nhượng hoặc có hành vi lừa đảo và Công ty đã xác định thông tin đó là chính xác. Công ty sẽ tiến hành khóa tài khoản 3 tháng hoặc vĩnh viễn tùy mức độ của hành vi.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

NAMMAP.COM cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của NAMMAP.COM, NAMMAP.COM sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho thành viên. Ban quản trị NAMMAP.COM cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị NAMMAP.COM theo địa chỉ sau:

 • Hotline: 0988 854 085
 • Email: yeu@nammap.com

Ban quản trị NAMMAP.COM sẽ thông báo đến các thành viên khi có sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tấn công Ban quản trị sẽ cố gắng bảo vệ các dữu liệu cá nhân của Thành viên. Thành viên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản trị khi có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan.

Ban quản trị NAMMAP.COM không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, hoặc các lỗi phát sinh từ kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do lỗi của NAMMAP.COM.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE

Tuân thủ Quy định tại Điều 4 của Thông tư số 47/2014/TT-BCT, Điều 6 của Thông tư 59/2015/TT-BCT và Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

1. Quyền của Ban quản lý Website TMĐT NAMMAP.COM

 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • NAMMAP.COM sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho những Thành viên đối tác tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà NAMMAP.COM nêu ra.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên, Đối tác cung cấp thông tin cho NAMMAP.COM không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì NAMMAP.COM có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • NAMMAP.COM có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng, trong trường hợp thành viên vi phạm các quy chế của NAMMAP.COM hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên NAMMAP.COM.
 • NAMMAP.COM sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành viên của Thành viên nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên NAMMAP.COM liên tục trong mười hai (12) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của NAMMAP.COM.
 • NAMMAP.COM có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu NAMMAP.COM phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho NAMMAP.COM trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của NAMMAP.COM, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • NAMMAP.COM sẽ giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên NAMMAP.COM theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của NAMMAP.COM. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • NAMMAP.COM giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của NAMMAP.COM và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website NAMMAP.COM

 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên website.
 • Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện từ theo quy định pháp luật, theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Website TMĐT NAMMAP.COM chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động dịch vụ bất động sản trong điều kiện và phạm vi cho phép. Website TMĐT NAMMAP.COM sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên website TMĐT NAMMAP.COM
 • Website TMĐT NAMMAP.COM chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về nghiệp vụ thương mại điện từ, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của website TMĐT NAMMAP.COM.
 • Website TMĐT NAMMAP.COM có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên website thương mại điện từ đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website thương mại điện từ. Website TMĐT NAMMAP.COM sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website TMĐT NAMMAP.COM và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên, nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website TMĐT NAMMAP.COM không phải chịu trách nhiệm. Website TMĐT NAMMAP.COM sẽ công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website thương mại điện tử. Khi khách hàng trên website thương mại điện từ phát sinh mâu thuẫn với đơn vị kinh doanh hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về đơn vị kinh doanh, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website TMĐT NAMMAP.COM.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA WEBSITE

1. Quyền và trách nhiệm của đối tác trên Website TMĐT NAMMAP.COM

1.1 Quyền của các đối tác:

 • Tìm kiếm khách hàng có nhu bán và mua bất động sản
 • Chăm sóc khách hàng do website NAMMAP.COM cung cấp
 • Nhận lịch hẹn với khác hàng đặt lịch hẹn trên website NAMMAP.COM
 • Thực hiện việc kiểm tra và thực hiện dịch vụ cho khách hàng theo quy định
 • Từ chối thực hiện dịch vụ khi phát hiện thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp không đầy đủ theo quy định pháp luật và là giấy tờ giả mạo.

1.2 Nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tác:

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác, địa chỉ email; khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên STMĐT NAMMAP.COM
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ theo quy định pháp luật về, chứng thực khi cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử,
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử,
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động chứng thực khi cung cấp dịch vụ trên STMĐT NAMMAP.COM
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện dịch vụ theo lịch hẹn của khách hàng;
 • Kiểm tra các thông báo cho Website NAMMAP.COM về trường hợp thông tin cá nhân, hồ sơ, giấy tờ của khách hàng là giả mạo.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người bán, người sử dụng dịch vụ...) trên website NAMMAP.COM

2.1 Quyền thành viên

 • Khi đăng ký trở thành Thành viên của Website TMĐT NAMMAP.COM và được Website TMĐT NAMMAP.COM chấp thuận, Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ như tạo và đăng tin bất động sản.
 • Thành viên đối tác, quản lý hồ sơ và các thông tin của mình trên Website TMĐT NAMMAP.COM
 • Thành viên đối tác sẽ được nhân viên của Website TMĐT NAMMAP.COM hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc yêu cầu dịch vụ bất động sản và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website TMĐT NAMMAP.COM
 • Thành viên đối tác sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website TMĐT NAMMAP.COM. Các chính sách ưu đãi này sẽ được website NAMMAP.COM giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website TMĐT NAMMAP.COM hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên đối tác.
 • Thành viên đối tác có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT NAMMAP.COM trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website TMĐT NAMMAP.COM

2.2. Trách nhiệm của Thành viên

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT NAMMAP.COM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT NAMMAP.COM và những thông tin cập nhật lên Website TMĐT NAMMAP.COM là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website TMĐT NAMMAP.COM là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 • Thành viên không được phép làm những việc như sử dụng quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với NAMMAP.COM mà Thành viên lựa chọn để thực hiện dịch vụ.
 • Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Website TMĐT NAMMAP.COM.
 • Thành viên đối tác cam kết, đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Website TMĐT NAMMAP.COM vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website TMĐT NAMMAP.COM. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT NAMMAP.COM cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT NAMMAP.COM.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website TMĐT NAMMAP.COM dưới mọi hình thức như tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT NAMMAP.COM.
 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT NAMMAP.COM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT NAMMAP.COM và những thông tin đăng tải lên Website TMĐT NAMMAP.COM là chính xác.

3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, người mua, nhà cung cấp...)

Nếu có phát sinh các vấn đề từ phía thành viên, Website TMĐT NAMMAP.COM và các đối

Bài Viết Khác