Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Đất nghỉ dưỡng

Bán
4.5 Tỷ
Bán đất Mỹ Hòa TC 9575m2 4.5 tỷ
 • Diện Tích 9575m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
560 Triệu
Bán đất Phú Vinh TC 1000m2 560 triệu
 • Diện Tích 1000m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
2.5 Tỷ
Bán đất Lỗ Sơn TC 6300m2 2.5 tỷ
 • Diện Tích 6300m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
370 Triệu
Bán đất Phú Vinh TC 1000m2 370 triệu
 • Diện Tích 1000m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
570 Triệu
Bán đất Phú Cường TC 1200m2 570 triệu
 • Diện Tích 1200m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
3.5 Tỷ
Bán đất Phú Cường TC 7900m2 3.5 tỷ
 • Diện Tích 7900m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
1.1 Tỷ
Bán đất Lỗ Sơn TC 1301m2 1.1 tỷ
 • Diện Tích 1301m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
750 Triệu
Bán đất Phú Vinh TC 1150m2 750 triệu
 • Diện Tích 1150m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
680 Triệu
Bán đất Phú Cường TC 2000m2 680 triệu
 • Diện Tích 2000m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
Bán
3.5 Tỷ
Bán đất Đông Lai TC 2768m2 3.5 tỷ
 • Diện Tích 2768m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ