Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Đất nghỉ dưỡng

Bán
3.3 Tỷ
Bán đất Ngọc Xuyên TC 146.6m2 3.3 tỷ
 • Diện Tích 146.6m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 22,602,740 m2
Bán
7.55 Tỷ
Bán nhà 4 tầng Đằng Lâm 90m2 7.55 tỷ
 • Diện Tích 90m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 83,888,889 m2
Bán
6.1 Tỷ
Bán đất Thủy Triều TC 161m2 6.1 tỷ
 • Diện Tích 161m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 37,888,199 m2
Bán
4.5 Tỷ
Bán đất Đồng Thái TC 108m2 4.5 tỷ
 • Diện Tích 108m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 41,666,667 m2
Bán
7.2 Tỷ
Bán đất Đằng Giang TC 72.4m2 7.2 tỷ
 • Diện Tích 72.4m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 100,000,000 m2
Bán
3.38 Tỷ
Bán đất Sở Dầu TC 59.4m2 3.38 tỷ
 • Diện Tích 59.4m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 57,288,136 m2
Bán
22.5 Tỷ
Bán đất Minh Tân 18775m2 22.5 tỷ
 • Diện Tích 18775m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 1,198,402 m2
Bán
7.2 Tỷ
Bán nhà 4 tầng Vĩnh Niệm 68m2 7.2 tỷ
 • Diện Tích 68m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 105,882,353 m2
Bán
1.4 Tỷ
Bán đất An Đồng TC 42.3m2 1.4 tỷ
 • Diện Tích 42.3m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 33,333,333 m2
Bán
14.6 Tỷ
Bán đất Lê Hồng Phong 587m2 14.6 tỷ
 • Diện Tích 587m2
 • Mặt tiền KXĐ
 • Đường trước nhà KXĐ
 • Giá m2 24,872,232 m2