Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Quý đối tác tin tưởng về kinh nghiệm và phương án kinh doanh. Hai bên đặt lợi nhuận mục tiêu tối thiểu 30% với kế hoạch kinh doanh của Nammapp.com

Hình  thức đầu tư này dành cho các nhà đầu tư(NĐTT) có vốn nhà rỗi từ 1 tỉ  đồng  và  thời  gian  đầu  tư  từ  1 năm  trở  lên. NĐT  ủy thác  qua  Nammapp.com  để  tìm kiếm  lợi nhuận kỳ vọng 30%/ năm. Nhà  đầu  tư  đã  tìm  hiểu  kỹ  càng về Nammap  và tin  tưởng  với  5 lý  do  sau  đây  sẽ  giúp đạt  lợi nhuận kỳ vọng

- Uy  tín kinh doanh: Nammap.com  là  dự  án  xây  dựng  ứng  dụng  công  nghệ  đầu  tư  - môi  giới bất động sản với  qui mô 50tr  người  dùng. Người  sáng lập - Ông  Phạm  Ngọc  Nam  là  người  luôn được bạn bè, đối  tác  tin  cậy  nhờ  sự  sáng  tạo, quyết  liệt, giữ vững cam  kết trong  các hợp đồng kinh doanh.

- Phương  pháp  kinh  doanh: Sử  dụng qui luật giá trị là phương châm xây  dựng  sản  phẩm  và  dịch  vụ  khách  hàng  

- Kinh  nghiệm  kinh  doanh: 14 năm kinh  nghiệm thương mại điện tử, 4 năm  kinh  nghiệm  tư  vấn  tài  chính  và  3 năm  đầu  tư  và  kinh  doanh  bất  động  sản

- Mạng  lưới  kinh  doanh rộng  khắp gồm  nhiều chuyên gia và các chuyên viên  kinh doanh 

- Dữ  liệu  lớn có  tính  xác  thực  cao

- Công  nghệ  vượt  trội : Bản  đồ giá bất động sản theo thời  gian thực

 

Trình  tự  đăng ký tham gia

- NĐT liên  hệ đăng ký  ủy thác đầu tư qua số điện thoại Mr.Nam  sáng lập  Nammapp.com  0988854085

- Hai  bên  gặp  mặt  và  trao  đổi  về  hình  thức  đầu  tư qua  hợp  đồng và  các  nguyên  tắc  của  hợp  đồng  ủy  thác  đầu  tư

- Ký  kết  và chuyển tiền ủy thác

- Đồng  hành  cùng  phát  triểnn

 

Dạng  đầu  tư  này  bạn sẽ  tham gia với tính kiểm soát  pháp lý cao. An  toàn 99.99%

Nammap.com cam kết bảo toàn vốn nhà đầu tư với  mức  10%/ năm

Chi  tiết  vui  lòng  liên  hệ  hotline  0988854085 để  trao  đổi các vụ đầu tư cụ thể 

Bài Viết Khác