Sàn bất động sản online đầu tiên tại Việt Nam

Khóa học online giúp các anh chị em nâng cấp kiến thức, sử dụng các qui chuẩn để tuyển dụng, chuẩn đoán vấn đề kinh doanh chuyên sâu trong sàn của mình

Khóa học cung cấp bốn modul 

Modul 1: Định vị lãnh đạo điều hành sàn bất động sản online

Modul 2: Phương pháp họp trực tiếp 1:1 hiệu quả

Modul 3: Phương pháp tổ chức và định hướng đối tác mới 

Modul 4: Phương pháp tổ chức và xây dựng văn hóa sàn 

Modul 5: Chuẩn đoán và điều chỉnh kinh doanh qua công nghệ sàn 

Đối tượng 

- Các đối tác cấp S1 đã hoàn tất điều kiện lên giám đốc sàn

Phương pháp học

- Online qua Zoom hoặc tại văn phòng 

Giáo trình độc quyền NAMMAP.COM 

Bài Viết Khác